Sukuseuran jäsenyys - Family Society membership

Sukuseuran jäsenyyttä ei ole rajoitettu, vaan sukuun kuuluvien lisäksi myös puolisoilla on oikeus varsinaisjäsenyyteen ja kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä sekä suvusta kiinnostunut että oikeushenkilöt, =(oikeuskelpoiset luonnolliset henkilöt, sekä erilaiset yritykset, yhteisöt ja julkisoikeudelliset tahot.)
- Kunniajäsen ja – puheenjohtaja ovat jäsenmaksuista vapaat.
- Ainaisjäsenmaksun maksaneella on elinikäinen jäsenyys sukuseurassa.
  • How to join and pay the membership fee using PayPal.
  • "- non-EU country family members contact info"
1.  Use this form to join the "Family Association Pyhäjärven Leskelät" member.
2.  Fill at least all the mandatory (marked with *) fields of the form, the data needed for the  membership register.
3.  Once you have completed the form data, send it by clicking on the "Submit" button.
4.   You will receive an email with your membership details and the invoice the membership fee for the payment via the PayPal system.
5.  Then, when the payment has been logged in the association account, your membership has been confirmed.
You can also use this form to update your contact information. Fill in the details in the form below. You must fill out fields marked with *.

*********************************************************

Jäsenhankintakampanja - Campaing of members 2014 - 11.07.2015

J ä s e n h a n k i n t a k a m p a n j a

C a m p a i g n  o f  m e m b e r s 

Hallitus on päättänyt tehostaa jäsen- ja varainhankintaa julistamalla 11.07. 2015 saakka kestävän jäsenhankintakampanjan, jotta voimme turvata taloutemme ja parantaa palvelujamme. Toivomme, että kukin jäsen voisi hankkia 5 – 10 uutta jäsentä sukuun kuuluvasta lähi- tai tuttavapiiristään! Kannatusjäsenten ei tarvitse olla sukuun kuuluvia. Ulkomailta voidaan maksaa jäsenmaksuja tai lahjoituksia maasta riippuen PayPal- tai SEPA-tavoilla.

The board has decided to heighten the acquisition of members and assets declaring a campaign of members to until 7/11/2015 that we can secure our economy and improve services. We hope that every member could be able to acquire 5 – 10 members from one’s circle! Supporting members need not to belong to our family. Members can pay subscriptions or donations also from abroad according to the country either by PayPal or SEPA.

 

 

*****************************************************

© Sukuseura Pyhäjärven Leskelät ry Hallitus 15.12.2014